Tentoonstelling kerststallen2021-12-18T20:59:09+00:00

Let op: vanwege de lock-down zijn de exposities niet te bezoeken

Expositie in het hoofdgebouw

In  het hoofdgebouw van het museum zijn twee kerstexposities te zien. In 1987 kreeg het museum de omvangrijke collectie kerstkribben van mevrouw dr. Elisabeth Houtzager ten geschenke. De zeer opmerkelijke verzameling telde meer dan 800 verschillende kerstgroepen afkomstig uit vele landen ter wereld, in alle maten, materialen en technieken. Ze werd opgebouwd in een periode van vijftig jaar en geldt als één van de meest representatieve kerstkribbencollecties ter wereld die in particulier bezit tot stand kwamen. Na het overlijden van mevrouw Houtzager in 2001 kwamen ook de toen nog in haar bezit zijnde kribben naar het museum. Door de reputatie die het museum hierdoor heeft opgebouwd, als hét kerstkribbenmuseum van Nederland, zijn er in de loop van de jaren nog veel meer particuliere schenkingen van bijzondere kerstkribben ontvangen.

.

Het uitgangspunt van mevrouw Houtzager bij het verzamelen was dat iedere kribbe iets moest laten zien van haar afkomst. Dit komt zeer goed tot uitdrukking in de collectie. Iedere kribbe toont iets van de cultuur en de omgeving waarin zij is ontstaan. Maar minstens even belangrijk is dat ieder object iets uitstraalt van zijn maker, die met veel liefde en zorg, helemaal op zijn eigen manier vorm heeft gegeven aan de geboorte van Christus. De kerstkribben uit de collectie “Elisabeth Houtzager” worden vanwege hun zeer verschillende karakter, de uiteenlopende aard van de bezigheden van de kribbefiguren en de grote variëteit  van de door hen meegevoerde geschenken tot waardevolle cultuurhistorische en etnografische objecten.

In 2018 kocht het museum het grote kerstdiorama gemaakt door Fred van der Zwet en Roel den Dulk. Geheel in de traditie van de Napolitaanse kerstgroepen, is in het kerstdiorama het leven van alledag aan het begin van de jaartelling uitgebeeld. Behalve de geboortestal, is Nazareth, waar Jozef en Maria vandaan komen, te zien, maar ook Bethlehem met o.a. de herberg en een druk marktplein waar kooplui hun waar aanbieden. Op de velden worden de herders met hun schaapskudde verrast door engelen, terwijl boeren op het land werken. De mooiste scenes uit dit diorama zijn dit jaar in vitrines opgesteld en zo van heel dichtbij te bekijken.